POLITYKA jakości i środowiska

Misją Firmy MULTIFORM DARIUSZ KRYWULT Spółka komandytowa z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym jest spełnienie oczekiwań i wymagań klientów, zdobycie wysokiej pozycji na rynku przy jednoczesnym wzbudzaniu szacunku wśród naszej konkurencji. 

Zasadą Firmy multiform jest niedopuszczanie do wad w naszych wyrobach, gdyż uważamy, że korzystniejsza jest inwestycja w prewencję, niż ponoszenie kosztów na usuwanie wad. Pragniemy, aby poprzez wysoką kulturę organizacji nasi klienci kojarzyli naszą firmę z właściwą i powtarzalną jakością naszych usług. 

Wymagania względem jakości i środowiska stosujemy nie tylko do siebie, ale i do naszych dostawców. Organizacja Firmy nastawiona jest na zarządzanie jakością i środowiskowe, szczególnie przez zdefiniowanie odpowiedzialności za jakość i odziaływanie na środowisko na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej. Stale poprawiamy jakość wyrobów i procesów, szczególnie koncentrujemy się na podnoszeniu kwalifikacji pracowników oraz dbaniu o wrażliwość środowiskową, mając na uwadze to, że oddziałujemy na lokalne środowisko w trzech gminach. 

Polityka ZSZ stanowi ramy do ustanawiania szczegółowych celów i realizowana jest poprzez: 

01.03.2022 r.