04

Magazywnowanie
i logistyka

Obsługa logistyczna i magazynowa.

Kompleksowa obsługa logistyczna i magazynowa z wykorzystaniem regałów półkowych i paletowych, wózków widłowych prostych oraz specjalistycznych z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, uprawnień ADR dla przewozu towarów niebezpiecznych.

kontakt